Výkup nehnuteľností za dobré ceny
VOLAJTE 0905 606 902

 

ETICKÝ KÓDEX

realitnej kancelárie Kaldoreal, s.r.o.

 

 

  • Realitný maklér vždy zastupuje záujmy klienta ako svoje vlastné.

 

  • Realitný maklér vždy oznámi klientovi všetky informácie týkajúce sa obchodnej záležitosti, ktorú pre klienta dojednáva; nikdy nič nezamlčí.

 

  • Realitný maklér chráni obchodné tajomstvo a zachováva mlčanlivosť o všetkom o čom sa dozvie pri výkone svojho povolania; táto mlčanlivosť trvá aj po skončení pracovného pomeru.

 

  • Realitný maklér pri výkone svojho povolania dodržuje zásady dobrých mravov, ústavu a zákony Slovenskej republiky, prípadne pravidlá toho štátu, v ktorom sa služby poskytujú.

 

  • Realitný maklér je vo výkone svojho povolania nezávislý a viazaný len rozsahom poverenia klienta, resp. zmluvou o sprostredkovaní.

 

  • Realitný maklér poskytuje služby vždy odborne, svedomite a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

 

  • Realitný maklér neustále zvyšuje svoju odbornú kvalifikáciu za účelom zvyšovania kvality poskytovaných služieb.

 

  • Realitný maklér pri výkone povolania dbá o dobré vystupovanie a úpravu zovňajšku, tak aby reprezentoval záujmy klienta a dobré meno našej spoločnosti.

 

 

Novinky a aktuality
Ponuka spolupráce Navrhujeme Vám spoluprácu, pozícia tiper. Ak si chce niekto...
Výhody exkluzívnej zmluvy Prečo s realitnou kanceláriou podpísať exkluzívnu zmluvu? Tu je pár dôvodov: •...